• TOPRAK ISLAHI ÇALIŞMALARIMIZDA…FARK YARATAN ÜSTÜN SONUÇLAR ELDE EDİLMİŞTİR.. 

 • Artık Baykal Em1 varken topraklarımızın bozulmasından korkmayacaksınız…

  • Kimyasal kullanımların sebep olduğu Nematod, Fusarium, Mantar, Kara leke hastalıklarına karşı güçlü direnç oluşturarak engel olur

 • Türkiye nin çeşitli bölgelerinde kimyasal kullanma sonucu zehirlenmiş kullanımı kısıtlanmış toprakların tarım arazilerinin organik ve ekilebilir haline dönüştürmemiz sadece bir ay gibi kısa bir zamanda EM BİO TEKNOLOJİ A.Ş. ekiplerimiz tarafından yapılmaktadır.

 • Baykal Em1’in TOPRAK ISLAHI ürününün  farkı  toprak ıslahını ekolojik denge ve yapıya hiç bir zarar bırakmadan sağlamada gösterdiği üstün başarıdır.

 • Baykal Em 1 ile yapılan ıslah ve  temizleme işlemi diğer arıtma drenaj işlemleri gibi zararlıları yeraltı kaynaklarına yollayarak değil  topraktaki zararlıların tamamen ortadan kaldıracak şekilde tamamlamaktadır..

 • Mikrobiyal kültür  ürünümüz ile yapılan çalışmalarda, Rusya ve Türk Cumhuriyetlerinde özellikle toprak ıslahında çok başarılı sonuçlar elde edildi. Özellikle toprakta tuzlanma, kimyasal gübre ve tarım ilacı kullanımından dolayı oluşan zararlı yapıyı bertaraf etmede kısa sürede çok etkili oldu…

 •    Ülkemizde bir çok tarım arazisi gerek tuzlanma ve gerekse aşırı kimyasal kullanımı sonucu tarıma yasaklanmış durumda.  Mikrobiyal Kültür ürünümüzle çalışma yapma ve bu yasaklanmış alanları tekrar tarıma kazandirma arzusu ile bu projeleri hayata geçirmek üzere;  ülkemiz , çiftçimiz ve insanımız sağlığına fayda sağlamayı hedeflemiş ve kısa zamanda sonuçlandırmak üzere  tüm ekibimiz ile hiç durmadan  çalışmaktayız…

 •  Toprak Sağlığını ve Performansını Geliştirmek için EM Teknolojisi Baykal Em1 Kullanma

 •   Doğal süreçleri, doğada toprakta biyolojik aktiviteyi uyararak amaçlanan şekilde işler hale getirerek çalışır.  Baykal Em kullanımı toprak sağlığını ve verimini artıracak ve gübre performansını artıracaktır.

 •    Baykal EM sadece mikrobiyal popülasyona eklenmeyecek, aynı zamanda yerleşik mikroorganizmaları da uyaracaktır. Bu stimülasyon, N sabitleyici bakterilerin artışı yoluyla doğrudan yerleşik azot fiksasyon kapasitesinin arttırılmasına ve dolaylı olarak yonca büyümesinin arttırılması, mikorhizal aktivitenin ve diğer mantar ve solucan aktivitesinin arttırılmasına yol açacaktır.

 •  Baykal EM  Neler Yapacak ?

 • Kimyasal kullanımların sebep olduğu Nematod, Fusarium, Mantar, Kara leke hastalıklarına karşı güçlü direnç oluşturarak engel olur

 • Gübre ihtiyacı önemli ölçüde azalacak.

 • Atmosferik azotun sabitlenmesi sağlanacak

 • Organik maddeyi bitki besin maddelerine dönüştürme sağlanacak

 • Organik kalıntıların ayrıştırılması yararlanması sağlanacak

 • Toprak besin maddelerinin geri dönüşümü

 • Gübre bileşiklerinin parçalanması

 • Kök yapılarının iyileştirilmesi

 • Topraktaki kirleticileri parçalamak

 • Solucan sayısında artış

 • Sıkıştırma sorunlarını azaltma ve nefes alma sağlanacak.

 •  Geliştirilmiş Organik Madde Dağılımı

 •        Organik materyallerin ayrışma sürecine yardımcı olacak ve fermantasyon sırasında, laktik asit, asetik asit, amino asit, malik asit ve biyoaktif maddeler ve vitaminler gibi normal olarak mevcut olmayan organik asitler üretecektir.

 •       Bu işlemdeki anahtar bileşen, mera kalıntıları, (ölü madde) geri dönüşüm mahsul kalıntıları, yeşil gübreler ve hayvan gübresi tarafından sağlanan organik maddedir. Ek olarak, bu işlem toprakta artan humusa yol açar, doğurganlığı ve toprak sağlığını artırır.

 •      Toprak sağlığına ve performansına daha fazla yardımcı olmak için EM kullanımı ile solucan sayıları da artacaktır.

 • ÇEVRE’DE YAŞANABİLİR BİR DÜNYA İÇİN BAYKAL EM …

 •      Em teknolojisi ürünü Baykal Em, yani efektif/faydalı mikro organizmalar, yer yüzünü hızla normalleştirebiliyor. Ve buna bağlı olarak  hem hayvan hem de bitki türlerinin gen havuzunu ve dolayısıyla insan kedisini koruması için küresel sorunları ve saldırıları tamamen çözebiliyor.

 • Kötü koku gibi sorunları etkin bir şekilde çözer.

 • Yeraltı kaynak dolaşım oranlarının iyileştirilmesi sağlanır.

 • Toprağın sıkışmasını  azaltır, geçirgen kılar.

 • Toprağın ihtiyacı olan koşulları sağlar ve engel durumlara karşı güçlü direnç oluşturur.

 • Toprak parçacıklarının yapısını ve birikmesini iyileştirir.

 • Gözenekli alanları arttırır ve su infiltrasyonunu geliştirir.

 • Toprakların parçacıkları sürükleyerek erozyonu önler.

 • Yağmur suyunu emme yeteneğini arttırdığı için sulama sıklığını azaltır.

 • Toprağın iz element dengesini sağlar.

 • Ekimde bitki ve tohumları Baykal Em1 ile uyguladığınızda Mantar,  Fusarium  ve Nematod oluşumunu engeller.

 • Organik maddenin fermantasyonunun hızlanmasınI sağlar.

 • Yüksek kaliteli kompost üretmek için gereken sürenin kısalmasını sağlar.

 • Baykal Em deki mikroorganizmalar ekosistemi daha zengin hale getirir.

 • Tesislerin hem içinde hem de dışında kötü kokuların bastırılmasını basitleştirir.

 • Tıkalı veya kötü koku salan giderlere uyguladığınızda tesisatınızda biriken tüm atıkları parçalar ve açar

 • Yığınların kokularının giderir ve depolama ile bertaraf esnasında doğaya zarar vermesini engeller.

 • Baykal Em’i  bakterilerin egemen olduğu ortamlara döktüğümüzde, mikrobiyomları iyileştirilecek.

 • EM ürünlerinin uygulanmasıyla, her türlü atık arıtma sahasındaki (örneğin, yakma, kanalizasyon arıtma tesisi, vb.)

 • Çöp ve kanalizasyon çamurlarının geri dönüştürüldüğü kompost fabrikalarındaki üretim maliyetlerini de azaltır.

 • Çevresel bozulmaya neden olan deodorantlar, dezenfektanlar veya böcek ilaçları kullanmaya gerek olmadığından maliyetler düşecektir.

 • Üretim süresinin kısalmasına neden olur ve hem bertaraf edilecek atık miktarını hem de bertaraf için gereken alanı daraltır.

 • Üretim süresinin kısalmasına neden olur ve hem bertaraf edilecek atık miktarını hem de bertaraf için gereken alanı daraltır.

 • İleri Biyolojik Arıtmalar daki yerli bakterilerin organik yükü tüketmesine yardımcı olur ve arıtma verimliliğini arttırır.

 • Paket arıtmalara aşırı yük binmesi ve deşarj şartlarının yerine getirilememesi sorunlarını ortadan kaldırır.

 • Bertaraf etmesi yüksek bir maliyet gerektiren arıtma çamurunun bakteriler tarafından tüketilmesi sonucu azalmasını sağlar..

 • Terfi istasyonlarında meydana gelen kokuları yok eder ve terfi edilen atığın arıtmaya parçalanmış bir şekilde gönderilmesini sağlar

 • Rögarlarda meydana gelen ve çevreye rahatsızlık veren tüm kokuları basit bir uygulama sonunda uzun süreli yok eder.

 • Atık lagünlerine uygulandığında lagünlerden arıtmaya aktarılacak organik yükü azaltır ve koku oluşumunu engeller.

 • Özellikle taşrada ve köylerde, foseptik çukurlarında yılların getirdiği birikimi yok eder ve foseptik kapasitesini artırır.

 • Katı atık depolama alanlarında bertaraf edilmeyi bekleyen tüm organik atıkların biodegradasyon süresini kısaltır.

 • Biyogaz üretiminde metan üretim aşaması öncesinde organik maddenin anaerobik parçalanmasını hızlandırır ve metan oluşumunu destekler.

 • Çöp Sızıntı suyu arıtımında kirliliğe sebep olan ve ağır yük getiren tüm organik maddeleri hızlı bir şekilde tüketerek arıtma sistemine destek olur.

 • Çöp kamyonlarının içerisine spreylendiğinde hem patojen mikroflorayı yok eder hem de koku giderimini sağlar.

 • Çok kolay bir uygulama ile çöp konteynırlarının koku problemini ortadan kaldırır ve çevreye verdiği rahatsızlıkları tamamen yok eder.

 • Kompost üretiminde fermantasyon süresini kısaltır, Kompost kalitesini arttırır ve kompostta var olan kötü kokuyu tamamen yok eder.

 • Mobil tuvaletlerde biriken atıkları kısa sürede parçalar, tıkanıklıkları giderir ve oluşturduğu biyofilm sayesinde koku çıkışını engeller

 • Yat ve teknelerin depolarında biriken atıkları parçalayarak hem kokuyu önler hem de atıkların doğaya zarar vermeden geri dönüşümünü sağlar.

 • Kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarındaki organik maddeden kaynaklı tıkanıklıkları minimize eder. Herhangi bir mekanik müdahaleye gerek kalmadan tıkanıklıkları giderir.

 • EM BİO TEKNOLOJİ A.Ş.