TOPRAKTA OLMASI GEREKEN MADDELER  VE  BAYKAL EM 1′ İN ETKİLERİ

 

Toprağın fiziksel koşullarına etkileri ;

 • Toprağın sıkışmasını  azaltır, geçirgen kılar.

 • Toprağın ihtiyacı olan koşulları sağlar ve engel durumlara karşı güçlü direnç oluşturur.

 • Toprak parçacıklarının yapısını ve birikmesini iyileştirir.

 • Gözenekli alanları arttırır ve su infiltrasyonunu geliştirir.

 • Toprakların parçacıkları sürükleyerek erozyonu önler.

 • Yağmur suyunu emme yeteneğini arttırdığı için sulama sıklığını azaltır.

 • Toprağın iz element dengesini sağlar.

 • Ekimde bitki ve tohumları Baykal Em1 ile uyguladığınızda Mantar, Fusarium, Nematod ve Kara leke benzeri tüm hastalık ile kanserojenlere karşı yüksek direnç sağlar oluşumunlarını engeller. 

 • Başka türlü ekimler sonrası oluşan bu tür sorunları da BAYKAL EM 1 Toprak Islahı özel ürünü ile de bertaraf etmek mümkündür.

 • Sorunlarınız ile alakalı firmamız ile irtibata geçiniz arazilerinizi tarlalarınızı organik sağlıklı hale dönüştürelim.

 

 Toprağın kimyasal koşullarına etkileri ;

 • Onları sabit tutan molekülleri ayırır.

 • Topraktaki besin maddelerinin mevcudiyetini arttırır.

 • Elementleri emilimini kolaylaştırmak için basit bir şekilde parçalara ayırır.

 • Kimyasal kullanımların sebep olduğu Nematod, Fusarium, Mantar, Kara leke hastalıklarına karşı güçlü direnç oluşturarak engel olur.

 

 Toprak mikrobiyolojisi üzerindeki etkileri ;

 • Toprakta gelişen patojenik mikroorganizma popülasyonlarını rekabet yoluyla bastırır veya kontrol eder.

 • Doğal yararlı mikroorganizmaların gelişmesi için gerekli koşulları oluşturarak mikrobiyal biyolojik çeşitliliği artırır.

 • Kimyasal kullanımların sebep olduğu Nematod, Fusarium, Mantar, Kara leke hastalıklarına karşı güçlü direnç oluşturarak engel olur

 

Toprak Mikroflorasına Etkisi ;

 • Etkili Mikroorganizma Baykal Em etkili olduğu toprak mikro florasındaki değişikliklere baktığımızda burada bildirilen çalışmada EM  Enterobacter spp. ve toprakta bakteri sindirimin önemi ortaya çıkmaktadır.

 • Baykal Em, Yıkıcı toprak kaynaklı bitki patojenleri olan Verticillium, Thielaviopsis ve Fusarium mantar türlerinin sayısını önemli ölçüde bastırdı.

 • Baykal Em Topraklardaki bitki patojenik mantarlarını baskıladığı bilinen Trichoderma ve Penicillium türlerinin popülasyonunu önemli ölçüde arttırmıştır:

 • Yetiştirme derinliği ve gözeneklilik de dahil olmak üzere toprak fiziksel özellikleri Baykal  EM tedavisi ile iyileştirilmiştir.

 • Kimyasal kullanımların sebep olduğu Nematod, Fusarium, Mantar, Kara leke hastalıklarına karşı güçlü direnç oluşturarak engel olur.

 

https://www.youtube.com/watch?v=b_-NHbIcfKE