ÇEVRE’DE YAŞANABİLİR BİR DÜNYA İÇİN BAYKAL EM …

     Em teknolojisi ürünü Baykal Em, yani efektif/faydalı mikro organizmalar, yer yüzünü hızla normalleştirebiliyor. Ve buna bağlı olarak  hem hayvan hem de bitki türlerinin gen havuzunu ve dolayısıyla insan kedisini koruması için küresel sorunları ve saldırıları tamamen çözebiliyor.

 • Kötü koku gibi sorunları etkin bir şekilde çözer.

 • Yeraltı kaynak dolaşım oranlarının iyileştirilmesi sağlanır.

 • Toprağın sıkışmasını  azaltır, geçirgen kılar.

 • Toprağın ihtiyacı olan koşulları sağlar ve engel durumlara karşı güçlü direnç oluşturur.

 • Toprak parçacıklarının yapısını ve birikmesini iyileştirir.

 • Gözenekli alanları arttırır ve su infiltrasyonunu geliştirir.

 • Toprakların parçacıkları sürükleyerek erozyonu önler.

 • Yağmur suyunu emme yeteneğini arttırdığı için sulama sıklığını azaltır.

 • Toprağın iz element dengesini sağlar.

 • Ekimde bitki ve tohumları Baykal Em1 ile uyguladığınızda Mantar,  Fusarium  ve Nematod oluşumunu engeller.

 • Organik maddenin fermantasyonunun hızlanmasınI sağlar.

 • Yüksek kaliteli kompost üretmek için gereken sürenin kısalmasını sağlar.

 • Baykal Em deki mikroorganizmalar ekosistemi daha zengin hale getirir.

 • Tesislerin hem içinde hem de dışında kötü kokuların bastırılmasını basitleştirir.

 • Tıkalı veya kötü koku salan giderlere uyguladığınızda tesisatınızda biriken tüm atıkları parçalar ve açar

 • Yığınların kokularının giderir ve depolama ile bertaraf esnasında doğaya zarar vermesini engeller.

 • Baykal Em’i  bakterilerin egemen olduğu ortamlara döktüğümüzde, mikrobiyomları iyileştirilecek.

 • EM ürünlerinin uygulanmasıyla, her türlü atık arıtma sahasındaki (örneğin, yakma, kanalizasyon arıtma tesisi, vb.)

 • Çöp ve kanalizasyon çamurlarının geri dönüştürüldüğü kompost fabrikalarındaki üretim maliyetlerini de azaltır.

 • Çevresel bozulmaya neden olan deodorantlar, dezenfektanlar veya böcek ilaçları kullanmaya gerek olmadığından maliyetler düşecektir.

 • Üretim süresinin kısalmasına neden olur ve hem bertaraf edilecek atık miktarını hem de bertaraf için gereken alanı daraltır.

 • Üretim süresinin kısalmasına neden olur ve hem bertaraf edilecek atık miktarını hem de bertaraf için gereken alanı daraltır.

 • İleri Biyolojik Arıtmalar daki yerli bakterilerin organik yükü tüketmesine yardımcı olur ve arıtma verimliliğini arttırır.

 • Paket arıtmalara aşırı yük binmesi ve deşarj şartlarının yerine getirilememesi sorunlarını ortadan kaldırır.

 • Bertaraf etmesi yüksek bir maliyet gerektiren arıtma çamurunun bakteriler tarafından tüketilmesi sonucu azalmasını sağlar..

 • Terfi istasyonlarında meydana gelen kokuları yok eder ve terfi edilen atığın arıtmaya parçalanmış bir şekilde gönderilmesini sağlar

 • Rögarlarda meydana gelen ve çevreye rahatsızlık veren tüm kokuları basit bir uygulama sonunda uzun süreli yok eder.

 • Atık lagünlerine uygulandığında lagünlerden arıtmaya aktarılacak organik yükü azaltır ve koku oluşumunu engeller.

 • Özellikle taşrada ve köylerde, foseptik çukurlarında yılların getirdiği birikimi yok eder ve foseptik kapasitesini artırır.

 • Katı atık depolama alanlarında bertaraf edilmeyi bekleyen tüm organik atıkların biodegradasyon süresini kısaltır.

 • Biyogaz üretiminde metan üretim aşaması öncesinde organik maddenin anaerobik parçalanmasını hızlandırır ve metan oluşumunu destekler.

 • Çöp Sızıntı suyu arıtımında kirliliğe sebep olan ve ağır yük getiren tüm organik maddeleri hızlı bir şekilde tüketerek arıtma sistemine destek olur.

 • Çöp kamyonlarının içerisine spreylendiğinde hem patojen mikroflorayı yok eder hem de koku giderimini sağlar.

 • Çok kolay bir uygulama ile çöp konteynırlarının koku problemini ortadan kaldırır ve çevreye verdiği rahatsızlıkları tamamen yok eder.

 • Kompost üretiminde fermantasyon süresini kısaltır, Kompost kalitesini arttırır ve kompostta var olan kötü kokuyu tamamen yok eder.

 • Mobil tuvaletlerde biriken atıkları kısa sürede parçalar, tıkanıklıkları giderir ve oluşturduğu biyofilm sayesinde koku çıkışını engeller

 • Yat ve teknelerin depolarında biriken atıkları parçalayarak hem kokuyu önler hem de atıkların doğaya zarar vermeden geri dönüşümünü sağlar.

 • Kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarındaki organik maddeden kaynaklı tıkanıklıkları minimize eder. Herhangi bir mekanik müdahaleye gerek kalmadan tıkanıklıkları giderir.

 

   

 • YAŞANABİLİR BİR DÜNYA İÇİN BAYKAL EM1 …

 •     Em teknoloji ürünü Baykal Em 1 yani efektif/faydalı mikro organizmalar, yer yüzünü hızla normalleştirebiliyor. Ve buna bağlı olarak  hem hayvan hem de bitki türlerinin gen havuzunu ve dolayısıyla insan kedisini koruması için küresel sorunları ve saldırıları tamamen çöze biliyor.

 •     Bu teknoloji ile tahrip edilmiş biyolojik yaşamı, özellikle de ormansızlaşan orman bölgelerinin yanı sıra orman yangınları ile yok edilen  alanları hızla yeniden orman alanları haline getirebiliyor. Yangınlar verdiği tahribatı hızla yok ediyor.

 •     Baykal Em 1 i kullanarak ekilen fidanlar hızla büyür ve gelişir, her türlü hastalığa karşı dirençli hale gelir. Bunun yardımıyla, tuzlanmaya maruz kalan toprağı, aşındırıcı işlemleri ve ayrıca radyonüklidleri ( radyasyon yayan maddeleri), ağır metallerin tuzlarını içeren toprağı hızla temizler.

 •     İnsanla yaşayan ve yabani hayvanların tehlikeli hastalıklarının, sığır mezar alanlarının yanı sıra eski ordu birimleri üssü, çeşitli yakıt ve yağ depoları, bakteri ve kimyasal silahlar, vb. Yerlerin epizodik alanları ile işaretlenmiş alanlarda arazi temizliğine önemli katkı sağlamaktadır.

 •     Baykal Em 1, atık ve çöplerin hayvancılık komplekslerinden, kümes hayvanı çiftliklerinden bertaraf edilmesi için vazgeçilmezdir. Tarımsal atıkların işlenmesi, çiftliklere yüksek kalitede organik gübreler sağlayacak ve çevreyi olumlu yönde etkileyecektir.

 •     Metropol Şehirler için en önemli bir sorun, toksik elementler, ağır metaller içeren atık suyun bertaraf edilmesidir. Baykal Em 1  ile yapılan çalışmadan sonra, amino asit reaktifleri ile dezenfekte edilen tortu, değerli organik gübreye dönüştürülür, Ve  bu gübreler tarım arazisinde bile kullanılabilir. Böylece Baykal Em 1, demleme, damıtım, ilaç, nişasta ve diğer sanayi atıklarını bertaraf etmede büyük başarı sağlar

 

 

 • Baykal EM 1 ile çevre sorunlarını çözme

Kerker

Şu anda, Rusya ve BDT ülkelerinde tek bir teknoloji, tıp bilimleri doktoru Pyotr Ayusheevich Shablin’in Buryat bilim insanının EM teknolojisi ile çevresel ve çevresel sorunların çözümünde rekabet edemez.

 • EM teknolojisi çevreyi hızlı bir şekilde normalleştirebilir ve buna göre, hem hayvan hem de bitki dünyasının gen havuzunun ve kişinin kendisinin korunmasına ilişkin küresel sorunları çözebilir.

 • Bu teknolojiyi kullanarak, özellikle takviyeli ormansızlaşma yerlerinin yanı sıra sık orman yangınları için harap biyosenozu hızlı bir şekilde geri yüklemek mümkündür.

 • Baykal EM-1 preparatının kullanımı ile dikilen fidanlar hızla büyür ve gelişir, herhangi bir hastalığa karşı dayanıklıdır.

 • İlacın yardımıyla, tuzlanmaya eğilimli toprağı, aşındırıcı süreçleri ve ayrıca radyonüklitleri içeren ağır metal tuzlarını hızlı bir şekilde geri yükleyebilirsiniz.

 • EM teknolojisi, hayvancılık komplekslerinden, kümes hayvancılığı çiftliklerinden gelen atık ve çöplerin bertarafı için vazgeçilmezdir.

 • Tarımsal atıkların işlenmesi çiftliklere yüksek kaliteli organik gübreler sağlayacak ve çevreyi olumlu etkileyecektir.

 • Yakında, Dr.Peter Shablin’in EM teknolojisi, evcil ve vahşi hayvanların tehlikeli hastalıklarının epizodik bölgelerinin, sığır gömme alanlarının yanı sıra ordu birimlerinin eski üssünün yerleri, çeşitli yakıt ve yağlayıcı depoları, bakteri ve kimyasal silahlar vb.

 • Metropolis için önemli bir sorun, toksik elementler, ağır metaller içeren atık suyun bertaraf edilmesidir.

 • Baykal EM-1 preparatı ile işlemden sonra, amino asit reaktifleri ile dezenfekte edilen tortu, değerli bir organik gübreye dönüştürülür, bazen bu gübre tarım arazilerinde bile kullanılabilir.

 • Böylece, demleme, damıtım, ilaç, nişasta ve diğer endüstrilerin atıklarını kullanmak mümkündür.

Baykal EM1’in Rusya, Ukrayna ve Kazakistan’da deneysel uygulaması.
Japonya 25 yıldır atıksu arıtımı için EM ürünlerini kullanmaktadır. 1991 yılında, Gushikawa şehrinde (Gushikava, Japonya) Japon kütüphanesine bir EM preparatı kullanan kapalı atık su arıtma döngüsüne sahip bir cihaz kuruldu.

Sistem, EM kullanımı ile atık suyun yüksek derecede arıtıldığını, bir gün içinde bu suyun içme suyu olarak kullanılabileceğini ima etti. EM preparatının 3 aylık etkin kullanımından sonra, atık su kontaminasyonu 20 kat azalmıştır.

7-14 gün sonra, uzun bir fermantasyon işleminden sonra bağlantısı kesilen katı tortu, yüksek kaliteli bir organik gübreye dönüştürüldü.

Hoş olmayan kokular iç mekanlarda buharlaştı.

pn8gnp8

Kazakistan başkenti Astana’ya taşıdıktan sonra su tüketimi ve atık su önemli ölçüde arttı.

Astana, kanalizasyon arıtma tesislerine hızla yaklaştı. Silt sitelerinin çok hoş bir aroması, şehir için öngörülemeyen bir sorun haline geldi.

14 Temmuz 2005’te Baykal EM-1 preparatının bir testi yapıldı, Astana’da kokunun giderilmesi için 120 litre Baykal EM-1 konsantresi üretildi ve 5 numaralı çamur pedi (27×100 m2) nihai çalışma çözeltisi (1:50) ile işlendi.

7 gün sonra koku buharlaştı, olgunlaşmış toprak kokusu kaldı ve alan geri kalandan daha koyu bir renkle farklı görünüyordu.

Baykal EM-1 preparatının ikinci tanısı Astana’daki havalandırma istasyonundaki onarımlar sırasında gerçekleştirildi.

Ahşap yatakların ayrılmasını durdurmak için, 5 hazne 25-30 m3’ü temiz suyla doldurdu, ancak çamurun dibinde olması nedeniyle, tanklardaki su aniden çiçeklenmeye başladı.

Ve bir hafta sonra, tüm sedimantasyon tanklarının yüzeyi farklı yoğunluklarda yeşil bir filmle kaplandı ve belirli bir koku ortaya çıktı.

Haziran 2005’te, hazneler Baykal EM-1 ile dolduruldu: No. 1 karter (1-1.5 litre), No. 2 karter (2-1.0 litre), No. 3 karter (3-0.5 litre), No. 4 ve 5 numaralı sedimantasyon tankları kontrol edildi.

Bir hafta sonra sonuçlar ortaya çıktı.

Kontrol sedimantasyon tankları, karakteristik bir kötü su kokusu ile yoğun bir çamur filmi ile kaplanmıştır.

Karterde, film yoğun değil deşarj edilir, hafif bir koku vardı. 1 numaralı karterde su biraz berraktı,

Yağ karteri ve özgül koku, yağ karterinin No. 2’sinde yoktu, ancak su, No. 1’den daha cloudierdi ve pullar, yüzeyin kendisi üzerinde koştu.

6ngr5nrogn

Rusya’da Nikolaev, Baykal EM-1 preparatının teşhisi de kanalizasyon çamurunun arıtımı sırasında gerçekleştirildi. 5

kg ağırlığındaki bir kanalizasyon çamuru Baykal EM-1 (1: 100) ile işlendi.

Daha sonra, kütle anaerobik kompostlama için hava girişi olmadan koyu renkli kalın bir plastik torbaya yerleştirildi.

 Kontrol numunesi aynı koşullar altında, ancak Baykal EM-1 ilave edilmeden sokuldu.

10 gün boyunca her iki numune de 20-22 ° C’de ışıksız kapalı bir odadaydı.

Nikolaev’in sıhhi ve epidemiyolojik istasyonundaki analizin sonuçları, herhangi bir patojenik mikroorganizma olmadan, kanalizasyon çamurunun deneysel partisinin yüksek düzeyde saflaştırılmasını gösterdi.

Kontrol lotu bakteriyolojik göstergeler için standartları karşılamamıştır.
Saratov bölgesinde, Storozhevsky arıtma tesisinde, Baykal EM-1 preparatı Fe (III) ve Cu (II) katyonlarından atık suyu arıtmak için kullanıldı.

Deney için, Baykal EM-1’in minimum konsantrasyonu 0.065 ml idi. 3-4 saatlik maruziyetten sonra demirin kıvamı% 63,3 ve bakırın kıvamı% 37,4 azaldı. Bir günden fazla inkübasyon metal iyonlarının konsantrasyonunu değiştirmedi.

Baykal EM-1’in etkisi altında, atık sudaki demir seviyesi 11.2 kat azaldı. Sonuç olarak, test suyunda bakır yoktu ve demir iyonları 1.119 mg / L’den 0.001 mg / L’ye düştü.
Ukrayna’da, Kharkov’da, fetid gazlarının ortadan kaldırılması ve ülke ve umumi tuvaletlerdeki dışkıların hızlı ayrışması hakkında bir deney yapıldı. 1.5 litre Baykal EM-1, yaklaşık 2.5 m derinliğe sahip maksimum doldurulmuş fossepsata eklenmiştir.

1,5 ay içinde tuvaletin içeriği 35-38 cm arasında yerleşti ve koku neredeyse nötralize edildi.

 

 •       Mikroorganizmaların aktiviteleri ile üretilen karbon dioksit ve oksijen vb. Kabarcıklar içeren detritus yüzeye çıkacaktır. Bazen nehirler bu yüzen detritus parçalarıyla kirlenmiş görünür. Bununla birlikte, bu, çamurun ayrışması ve nehirlerin saflaştırılması sürecinden kaynaklanmaktadır. Detritus daha küçük parçalara ayrılır ve nehirler boyunca akarken, küçük balık, karides, yengeçler ve kabuklu deniz hayvanları gibi onu yiyen yaratıklar artar. Ne kadar çok balık varsa, o kadar çok kuş gelecek ve ekosistemde daha fazla çeşitlilik sağlayacaktır. Baykal Em1 ‘de bulunan mikroorganizmalar, parçası oldukları ekosistemleri daha zengin ve daha canlı hale getirerek nehirlerin kendi kendini temizleme kabiliyetini geliştirecektir.

 •      Bu teknoloji ile tahrip edilmiş biyolojik yaşamı, özellikle de yok olmaya yüz tutan orman bölgelerinin yanı sıra orman yangınları ile yok edilen  alanları hızla yeniden orman alanları haline getirebiliyor. Yangınlar verdiği tahribatı hızla yok ediyor.

 •      Baykal Em 1’i kullanarak ekilen fidanlar hızla büyür ve gelişir, her türlü hastalığa karşı dirençli hale gelir. Bunun yardımıyla, tuzlanmaya maruz kalan toprağı, aşındırıcı işlemleri ve ayrıca radyonükleidleri ( radyasyon yayan maddeleri), ağır metallerin tuzlarını içeren toprağı hızla temizler.

 

 • NEHİRLER, GÖLLER VE GÖLETLERİN ARINDIRILMASI

 • Günümüzde suyun çok değerli bir varlık olduğu açıktır. Sıkıntılardan ve sıklıkla insanın etkisinden dolayı, birçok su kütlesi, esas olarak, yüksek konsantrasyonlarda organik madde ve koliformlarla kirlenir.

 • EM Teknolojisi ile, ister havuzlar, nehirler, koylar ve haliçler olsun, çevresel iyileşme ve su kütlelerinin biyolojik iyileştirilmesinde kanıtlanmış ve etkili bir araçtır. Buna ek olarak, organize sivil toplumun katılımıyla sosyo-çevresel programların geliştirilmesine izin verir.

 • SIHHİ ARAZİLER

 •      BAYKAL EM  günlük olarak püskürtülerek, kötü kokuları kontrol etmek,  zararlıları azaltmak,  sıkıştırma oranını arttırmak ve sağlıklı suyu kalitesini arttırmak mümkündür.

 •      Baykal Em ile Fermantasyon ayrışması ilerledikçe amino asitler ve sakaritler üretilir. Bir kısmı suda çözünür ve güneş ışığının olduğu yerlerde fitoplankton artar ve bu beslenmeden faydalanırlar.  Fitoplanktonun aktiviteleri,  sudaki oksijeni artıracak ve oksijene ihtiyaç duyan oksidatif ayrışma bakterilerinin daha aktif olmasına yardımcı olacaktır. Sonuç olarak, çamurun ayrışması hızlanacak ve  EM Teknolojisi ile, organik madde ve mikroorganizmalardan yapılmış organik tortu ve çamur artık zararlı olmayacaktır.

 • Bilim adamı Shablin’in EM teknolojisinin toprak verimliliği üzerinde etkisi süper.dünya

 

 • Toprak tarımda ayrılmaz bir üretim aracıdır. 

  Tarımsal gıdaların bileşimi, sentezi bitkilerde güneş enerjisinin etkisi altında üretilen organik maddeler içerir.

  Bildiğiniz gibi, humus veya humus bileşiminde, organik atıkların ayrışması ve çeşitli mikroorganizma birliklerini salgılayan enzimlerin etkisi altında ilerleyen yeni bileşiklerin sentezi vardır. Bütün bunlarla birlikte, mikropların birleşmelerinde birinden diğerine sürekli bir değişiklik vardır. Ve bu arada, mikroorganizmalar toprakta oldukça fazla bulunur.
  Bir Sovyet entomoloğu ve zoologu olan Mercury Gilyarov, her gram çekirdeğinde yaklaşık 2,5 milyar bakterinin bulunduğunu belirtiyor. İşlevsellikleri basit değildir: mikroorganizmalar organik atıkları basit organik ve mineral bileşiklere ayrıştırır ve aynı zamanda yüksek moleküler ağırlıklı bileşikleri – dünyadaki tüm besin tasarruflarını oluşturan humus asitleri dinamik olarak sentezler.
  Bu nedenle, toprağın verimini ve verimliliğini arttırmak için, mikroorganizmaların sürekli ve sağlıklı beslenmenin yanı sıra popülasyonlarının çoğalması için uygun koşullar sağlamaya özen göstermek gerekir. Bitkiler için ana beslenme tedarikçileri sürekli oksijene ihtiyaç duyan aerobik mikroorganizmalardır, aksi takdirde gerekli hayati süreçler gerçekleştirilmez. Etkili büyüme ve verimlilik artışı, gevşek toprak, geçirgenliği, istenen nem ve sıcaklıkta hava değişimi gibi demir için uygun koşullar sağlayacak çok sayıda gelen besin maddesinden kaynaklanmaktadır. Optimal gelişme ve büyüme için, bitkilerin makro elementlere ihtiyacı vardır: azot, potasyum, fosfor ve mikro elementler: selenyum da gereklidir. Selenyum, çeşitli biyokimyasal reaksiyonlarda gerçek bir katalizördür,küçük evren
  Eser elementlerin tedarikçileri, oksijenin zehirlendiği toprağın derin katmanlarında yaşayan anaerobik mikroorganizmalardır. Oldukça karmaşık ve tartışmalı bir süreç! Anaerobik mikroorganizmalar, gerekli eser elementleri toprağın derin katmanlarından besin zincirlerine iletebilir. Verimli ve ekili topraklarda, fauna ve mikroflora aktif olarak gelişmektedir, toprak “hayvanlar”, solucanların daha etkili toprak oluşturucu organizmalar olduğu, bitki atıklarından beslenen ve toprağın yüzey ufuklarında yaşayan, birçok organik ve mineral maddeyi besleyen, solucan ve larvalar şeklinde temsil edilir. toprak için gerekli. Oldukça karmaşık bir biyosinoz, birbirleriyle her zaman başarılı bir şekilde bir arada bulunamayan mikroorganizmalar tarafından oluşturulur, bazıları rakiplerdir, serbest bırakan maddelerdir başkalarının gelişimini engelleme veya durdurma. Bu yüzden bu süreci teşvik etmeden bitkilerin büyümesi ve gelişmesi her zaman öngörülemez olacaktır. Toprağa etkili ve güvenli mikroorganizmaların sokulması, toprak verimliliği için gerekli olan mikroorganizmaların gelişimini ve uyumlu bir arada varlığını stabilize etmeye yardımcı olur.
  Bu mikroorganizmalar, Buryat bilim adamı Peter Ayusheevich Shablin tarafından oluşturulan bitmiş mikrobiyolojik gübre Baykal EM1’de bulunur. Çevre dostu ve çok etkili bir gübre, önceden seçilmiş doğal mikroorganizmaların simbiyotik kendi kendini düzenleyen kompleksini içerir. Baykal EM1 de bulunan etkili mikroorganizmalar, atmosferik azotu, rizosfer veya bitki köklerinde bulunan mikroorganizmalar ile tam anlamıyla güçlendirir. Baykal EM-1, bitki fotosentezini geliştirir, toprak sıkışmasını önler, toprak restorasyonunu teşvik eder, ilişkili mineral ve organik kimyasal elementleri, büyüme ve gelişme sırasında bitkiler tarafından mükemmel bir şekilde emilen çözünür formlara dönüştürür.Baykal EM-1, bitki hücresinde yayılan süreçleri canlandırır – sonuç olarak – vejetatif organların refahı hızlanır ve önceden bağlanır ve meyveler olgunlaşır. Preparat, zararlı maddeleri ve patojenik mikroorganizmaları topraktan uzaklaştıran laktik asit suşları içerir. Peter Shablin tarafından yaratılan Baykal EM-1, dünyadaki en iyi ilaçtır, herhangi bir toprakta, bitki yüzeyinde veya biyolojik atıklarda hayat verir, çevreyi verimli bir şekilde geliştirir ve patojenik mikrofloranın ve zararlı kimyasal bileşiklerin temizlenmesine yardımcı olur.