ARITMA SİSTEMLERİNDE BAYKAL EM 1

 

 • Tıkalı veya kötü koku salan giderlere uyguladığınızda tesisatınızda biriken tüm atıkları parçalar ve açar

  Yığınların kokularının giderir ve depolama ile bertaraf esnasında doğaya zarar vermesini engeller.

 • İleri Biyolojik Arıtmalardaki yerli bakterilerin organik yükü tüketmesine yardımcı olur ve arıtma verimliliğini arttırır.

  Paket arıtmalara aşırı yük binmesi ve deşarj şartlarının yerine getirilememesi sorunlarını ortadan kaldırır.

  Bertaraf etmesi yüksek bir maliyet gerektiren arıtma çamurunun bakteriler tarafından tüketilmesi sonucu azalmasını sağlar..

  Kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarındaki organik maddeden kaynaklı tıkanıklıkları minimize eder. Herhangi bir mekanik müdahaleye gerek kalmadan tıkanıklıkları giderir.

  Terfi istasyonlarında meydana gelen kokuları yok eder ve terfi edilen atığın arıtmaya parçalanmış bir şekilde gönderilmesini sağlar

  Rögarlarda meydana gelen ve çevreye rahatsızlık veren tüm kokuları basit bir uygulama sonunda uzun süreli yok eder.

  Atık lagünlerine uygulandığında lagünlerden arıtmaya aktarılacak organik yükü azaltır ve koku oluşumunu engeller.

  Özellikle taşrada ve köylerde, foseptik çukurlarında yılların getirdiği birikimi yok eder ve foseptik kapasitesini artırır.

  Katı atık depolama alanlarında bertaraf edilmeyi bekleyen tüm organik atıkların biodegradasyon süresini kısaltır.

  Biyogaz üretiminde metan üretim aşaması öncesinde organik maddenin anaerobik parçalanmasını hızlandırır ve metan oluşumunu destekler.

  Çöp Sızıntı suyu arıtımında kirliliğe sebep olan ve ağır yük getiren tüm organik maddeleri hızlı bir şekilde tüketerek arıtma sistemine destek olur.

  Çöp kamyonlarının içerisine spreylendiğinde hem patojen mikroflorayı yok eder hem de koku giderimini sağlar.

  Çok kolay bir uygulama ile çöp konteynırlarının koku problemini ortadan kaldırır ve çevreye verdiği rahatsızlıkları tamamen yok eder.

  Kompost üretiminde fermantasyon süresini kısaltır, Kompost kalitesini arttırır ve kompostta var olan kötü kokuyu tamamen yok eder.

  Mobil tuvaletlerde biriken atıkları kısa sürede parçalar, tıkanıklıkları giderir ve oluşturduğu biyofilm sayesinde koku çıkışını engeller

  Yat ve teknelerin depolarında biriken atıkları parçalayarak hem kokuyu önler hem de atıkların doğaya zarar vermeden geri dönüşümünü sağlar.

 • NEHİRLER, GÖLLER VE GÖLETLERİN ARINDIRILMASI

 • Günümüzde suyun çok değerli bir varlık olduğu açıktır. Sıkıntılardan ve sıklıkla insanın etkisinden dolayı, birçok su kütlesi, esas olarak, yüksek konsantrasyonlarda organik madde ve koliformlarla kirlenir.

 • EM Teknolojisi ile, ister havuzlar, nehirler, koylar ve haliçler olsun, çevresel iyileşme ve su kütlelerinin biyolojik iyileştirilmesinde kanıtlanmış ve etkili bir araçtır. Buna ek olarak, organize sivil toplumun katılımıyla sosyo-çevresel programların geliştirilmesine izin verir.

 • SIHHİ ARAZİLER

 •      BAYKAL EM  günlük olarak püskürtülerek, kötü kokuları kontrol etmek,  zararlıları azaltmak,  sıkıştırma oranını arttırmak ve sağlıklı suyu kalitesini arttırmak mümkündür.

 •      Baykal Em ile Fermantasyon ayrışması ilerledikçe amino asitler ve sakaritler üretilir. Bir kısmı suda çözünür ve güneş ışığının olduğu yerlerde fitoplankton artar ve bu beslenmeden faydalanırlar.  Fitoplanktonun aktiviteleri,  sudaki oksijeni artıracak ve oksijene ihtiyaç duyan oksidatif ayrışma bakterilerinin daha aktif olmasına yardımcı olacaktır. Sonuç olarak, çamurun ayrışması hızlanacak ve  EM Teknolojisi ile, organik madde ve mikroorganizmalardan yapılmış organik tortu ve çamur artık zararlı olmayacaktır.